Fotoğrafın Tarihi

Fotoğraf olarak ilk görüntü

Paris’te 1826’da Joseph Nicéphore Niépce
(1765-1833) tarafından çekilmiştir.
Çekilen karşı çatının görüntüsüdür. Pozlama süresi 8 saattir

Joseph Nicephore Niepce.

Gerçek anlamda ilk fotografik görüntü 1826 yılında Niépce tarafından elde edilmiştir.

Niépce deneylerine ışığa duyarlı madde olarak gümüş klorür kullanarak 1816 yılında başladı. Ancak ilk fotografik görüntüyü on yıl sonra başka bir yoldan elde etti. Filistin‟deki Ölü Deniz‟in Judea asfaltit gölünden çıkan Judea bitümünün (bir tür asfalt) ışık etkisi ile sertleşme özelliği vardır.

Niepce, kurşun – kalay alaşımından (pewter) bir levhayı parlatarak üzerine ince bir Judea bitümü katmanı sürdü ve bir camera obscura içine koyup 8 saat süreyle pozlandırarak Chalon-sur-Sâone‟daki evinin penceresinden görünen görüntüyü saptadı. Daha sonra levhayı terpentin kullanarak “develope” etti.

Işık alan yerlerdeki bitüm sertleşmiş, ışık almayan yerlerdeki bitüm ise sertleşmeden kalmıştı. Sertleşmeden kalan bitüm . terpentin tarafından çözülünce kalıcı bir görüntü ortaya çıktı. Bu buluş 8-10 saat güneş ışığı ile  pozlandırmayı gerektirdiğinden heliography olarak adlandırıldı. Niépce, 1826 yılı Haziran veya Temmuz ayında kamera yardımıyla elde ettiği dünyanın ilk fotoğrafı konusunda 8 Aralık 1827‟de İngiltere‟deki Royal Society‟ye bilgi verdi.

Niépce‟in yöntemi üç bakımdan yetersizdi. Birincisi çok yavaştı, asıl görüntü keskin değildi ve üçüncüsü yalnız bir kopya elde edilebiliyordu.

Bu ilk fotoğraf makinesinden biraz söz edelim.

Bu sistem Camera Obscura olarak adlandırılıyor. Işık almayan bir mahsene açılan iğne ucu büyüklüğündeki bir delik, karşısındaki görüntüyü ters çevirip iç yüzeye yansıtıyor.

William Fox Talbot (1800-1877)

1832 yılında Brazilya‟da Photographie olarak adlandırdığı çok benzer bir işlemle daha önceden gümüş işleme resimi düzeltebilmişlerdir ancak bunu gizli tutmuşlardır. Talbot, Daguerre‟nin icadını duyduktan sonra insanların kolayca portre fotoğraflar çektirebilmeleri için kendi işlemini saflaştırmıştır. 1840‟ta Talbot negatif görüntüler oluşturan kalotip işlemini icat etmiştir. Talbot‟un 1835 basımlı “Oriel window in Lacock Abbey” adlı fotoğrafı bilinen en
eski negatiftir. Çalışmaları Ġngiltere‟de sürdüren William Henry Fox Talbot 1839‟da karanlık kutu ile edinilen ilk kalıcı görüntüyü kendisinin bulduğunu ileri sürse de ilgi ve kabul görmedi. Çalışmalarını sonraki yıllarda da sürdüren Talbot negatif/pozitif işlemlerini içeren “Calotype” adını verdiği yönteminde; gümüş tuzlarına batırılmış bir kâğıt kullanarak elde edilen negatif görüntülerden, yine aynı teknikle hazırlanmış kâğıtlara istenilen sayıda pozitif fotoğraf basmayı başarır.

Louis Daguerre (1787 – 1851)

Fransız kimyacı tarafından daguerreotype ( gümüş nitratla ışığa duyarlı hale getirilen bakır levhaların, camera obscura içinde 10 ila 20 dakika pozlanarak, cıva buharına tabi tutulup geliştirilmesiyle fotoğrafik görüntü elde etme yöntemidir. ) 1837 de yapılmış.1839 da Fransız hükümeti patentini almış.

Fotoğraf sözcüğü ilk kez İngiliz SirJohn F. W. Herschel tarafından 1840 yılında kullanılmıştır. Sir John, yakın arkadaşı olan İn­giliz bilim adamı William Henry Fox Talbotun (1800-1877) uyguladığı yeni yöntemle, yüzey üzerinde elde ettiği görüntüye fotoğraf adını vermiştir.

Fotoğrafın Ülkemize geliş tarihi: 1839’dur.

 

Translate »
× Size Nasıl Yardım Edebiliriz ?